Ολιγομελή & Ομοιγενή Τμήματα

  1. ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  2. ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΣΟ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ