Πληροφορική Action lab

Έλα στον κόσμο toυ Action lab…

Στα κέντρα υπάρχουν ψηφιακά προγράμματα σπουδών για μαθητές Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου και ενήλικες, απόφοιτους – φοιτητές – σπουδαστές – επαγγελματίες, που είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την αρχή “ελάχιστος χρόνος – βέλτιστο αποτέλεσμα”.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούν τις γνώσεις τους, με σκοπό στο τέλος της φοίτησής τους να κατέχουν ένα ισχυρό πτυχίο πληροφορικής, το οποίο αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή τους. (ECDL Core, ECDL Core+)

Στο σύγχρονο διενεργούνται εξετάσεις ECDL σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

ecdl

To Νέο ECDL (πρώην EDCL Core) πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να αποκτήσετε το Νέο ECDL πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τα επτά (7) tests που απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:

 

 1. ECDL Core/Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  2. ECDL Core/Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  3. ECDL Core/Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
  4. ECDL Core/Βάσεις Δεδομένων (Access)
  5. ECDL Core/Παρουσιάσεις (PowerPoint)
  6. ECDL Core/Διαχείριση Η/Υ και αρχείων (Windows)
  7. ECDL Core/Βασικές έννοιες πληροφορικής

Το ECDL Progress πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες του ECDL Core χωριστά (από μία έως έξι, κατ΄ επιλογή του υποψηφίου).

Το ECDL αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και είναι υποχρεωτικό στον ΑΣΕΠ και σε άλλους Δημόσιους Διαγωνισμούς.

 

Πληροφορική για Προχωρημένες δεξιότητες ECDL Expert/Advanced – Καμαριώτου Αιγάλεω

ecdlexpert

Το πρόγραμμα ECDL στο Προηγμένο Επίπεδο περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες, που συνολικά συνθέτουν το ECDL Advanced.

Το ECDL Expert/Advanced εκτείνεται σε ανώτερο επίπεδο από το ECDL πρώτου επιπέδου (πρώνην ECDL Core/Progress) και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων.

Είναι απαραίτητο για όσους θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και να έχουν ένα δυνατό εφόδιο.

 

Πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε όλες τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα:

 1. ECDL Advanced/Επεξεργασία Κειμένου
  2.ECDL Advanced/Υπολογιστικά Φύλλα
  3. ECDL Advanced/Βάσεις Δεδομένων
  4. ECDL Advanced/Παρουσιάσεις

 

Το κλειδί της επιτυχίας στο βιογραφικό σας!