Μέθοδος για ενήλικες

  • Ειδικές τιμές για φοιτητής
  • Ταχύρυθμα τμήματα πρωινά/βραδινά
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακά προγράμματα(TOEIC,TOEFL,IELTS GRE)
  • Εξειδικευμένα προγράμματα /ορολογία/μεταφράσεις
  • Προγράμματα για προσωπική ή επαγγελματική εξέλιξη
  • Μεταφράσεις