Ισπανικά

Από τις πιο εμπορικές γλώσσες της ευρωπαϊκής αγοράς.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

DELE-CERTIFICADO INICIAL (B1)

DELE-DIPLOMA INTERMEDIO (B2)

DELE-DIPLOMA SUPERIOR (C1)

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)