Γαλλικά

Γλώσσα με ζωντανή παρουσία και στις πέντε ηπείρους (160 εκατομμύρια μιλούν ως επίσημη γλώσσα τα γαλλικά).

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

DELF B1, B2

DALF C1, C2

SORBONNE C1, C2

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)