Αγγλικά

Η Αγγλική Γλώσσα έχει καθιερωθεί ως «Διεθνής Γλώσσα» και έχει κατακλύσει το σύγχρονο κόσμο. Είναι η πρώτη επιλογή όλων, ανεξαρτήτου ηλικίας και αποτελεί τη βάση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

MICHIGAN (ECPE , ALCE , ECCE , BCCE ) (Ελληνοαμερικανική Ένωση)

CAMBRIDGE (CPE , CAE , FCE , PET ) (Βρετανικό Συμβούλιο κ.ά.)

BULATS (Business Language Testing Service) (Cambridge) BEC (Business English Certificates) (Cambridge)

IELTS (International English Language Testing System)(Cambridge) (τεστ αξιολόγησης με ισχύ για 2 χρόνια)

TOEIC (Test of English for International Communication)(τεστ αξιολόγησης με επ” αόριστον ισχύ)

TOEFL (τεστ αξιολόγησης μη αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ με ισχύ για 2 χρόνια)

ΚΡΑΤΙΚΟ(Κ.Π.Γ.) (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

LANGUAGECERT( Όμιλος Peoplecert)

MICHIGAN S.U. (ANATOLIA College)