Ξένες γλώσσες

Τα κέντρα μας παρέχουν εκπαίδευση σε 9 ξένες γλώσσες (Αγγλικα/γερμανικα/ισπανικα/ιταλικα/γαλλικα/ρωσικα/τουρκικα/ιαπωνικα/κινεζικα)

Για κάθε επίπεδο και συμβάλλουν με επιτυχία στην άριστη εκμάθηση της κάθε γλώσσας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με μοναδικό τρόπο, ούτως ώστε να καλύπτονται πλήρως οι γλωσσικές ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού και επαγγελματικού επιπέδου, για παιδιά – μαθητές, εφήβους και ενήλικες για κάθε επίπεδο!!

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Με την προετοιμασία που παρέχουμε στο Σχολείο μας, οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών φορέων για την απόκτηση των παρακάτω διπλωμάτων.

Σχεδόν όλοι οι εξεταστικοί φορείς διενεργούν εξετάσεις για όλα τα επίπεδα γνώσεων  Α1 (πολύ αρχάριος), Α2 (αρχάριος), Β1 (μέτρια γνώση της γλώσσας), Β2 (καλή γνώση της γλώσσας), C1 (πολύ καλή γνώση της γλώσσας), C2 (άριστη γνώση της γλώσσας).

 

Αγγλικά:

 

MICHIGAN (ECPE , ALCE , ECCE , BCCE ) (Ελληνοαμερικανική Ένωση)

CAMBRIDGE (CPE , CAE , FCE , PET ) (Βρετανικό Συμβούλιο κ.ά.)

BULATS (Business Language Testing Service) (Cambridge) BEC (Business English Certificates) (Cambridge)

IELTS (International English Language Testing System)(Cambridge) (τεστ αξιολόγησης με ισχύ για 2 χρόνια)

TOEIC (Test of English for International Communication)(τεστ αξιολόγησης με επ” αόριστον ισχύ)

TOEFL (τεστ αξιολόγησης μη αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ με ισχύ για 2 χρόνια)

ΚΡΑΤΙΚΟ(Κ.Π.Γ.) (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

CITY AND GUILDS ( Όμιλος Peoplecert)

MICHIGAN S.U. (ANATOLIA College)

 

Γερμανικά

 

GOETHE – ZERTIFIKAT  B1

GOETHE – ZERTIFIKAT B2

GOETHE – ZERTIFIKAT C1

KLEINES DEUTCHES SPRACHDIPLOM C2

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

 

Ιταλικά

 

CELI 1, 2, 3, 4, 5

DIPLOMA (Β2)

DIPLOMA AVANZATO (C1)

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

 

Γαλλικά

 

DELF B1, B2

DALF C1, C2

SORBONNE C1, C2

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

 

Ισπανικά

 

DELE-CERTIFICADO INICIAL (B1)

DELE-DIPLOMA INTERMEDIO (B2)

DELE-DIPLOMA SUPERIOR (C1)

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)