Ιταλικά

Είναι μια πολύ σημαντική γλώσσα για τους ανθρώπους – ειδικά στη Μεσόγειο – που ασχολούνται με το εμπόριο, τον τουρισμό, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη μουσική, την τεχνολογία και τη γαστρονομία.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

CELI 1, 2, 3, 4, 5

DIPLOMA (Β2)

DIPLOMA AVANZATO (C1)

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)