Ρώσικα

Χρήση της γλώσσας γίνεται στη Ρωσία αλλά και στις πρώην σοβιετικές χώρες. αύξηση της εκμάθησης της λόγο της αύξησης του τουρισμού από την Ρωσία και τις ανατολικές ευρωπαικές χώρες στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια!!!