Τούρκικα

Ολοένα και χρησιμότερη για τις εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία.