Ειδικά τμήματα

  • Oι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν ευνοούνται σε πολυπληθείς τάξεις. Το ιδανικό είναι ο συνδυασμός ατομικού μαθήματος και τάξης όπου ο μαθητής μπορεί να εξασκήσει με τους συμμαθητές του δεξιότητες της γλώσσας και να ενταχθεί σε μία κοινωνική ομάδα με συνομηλίκους.

κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και κάθε παιδί έχει τις ιδιαιτερότητες του!!! Μαθήματα απο έμπειρους καθηγητές για παιδία με ξεχωριστές ικανότητες!!

  • Εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματιών κάθε ειδικότητας. (τραπεζικα, τουρισμό ναυτιλιακά,business κτλ)
  • Εγγραφές όλο το χρόνο ανάλογα πάντα με τις ανάγκες και τα ωράρια σας