Γερμανικά

Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσας της επιστήμης.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

GOETHE – ZERTIFIKAT  B1

GOETHE – ZERTIFIKAT B2

GOETHE – ZERTIFIKAT C1

KLEINES DEUTCHES SPRACHDIPLOM C2

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)